เตรียมรับสถานการณ์ Covid-19 ภายในโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เตรียมรับการเปิดเทอมของนักเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในสถานการณ์ Covid-19 โดยนายทรงพล ทรัพย์เจริญ และคณะครู เพื่อทำให้นักเรียนและผู้ปกครองมั่นใจถึงความปลอดภัยของบุตรหลานในการเดินทางมาโรงเรียน

ข้ามไปยังทูลบาร์