ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2563

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี โดยเจ้าหน้าที่จาก รพสต. ดงขี้เหล็ก ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง

ข้ามไปยังทูลบาร์