พิธีเปิดโครงการ “บวร” กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน…

พิธีเปิดโครงการ “บวร” กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการฝึกอบรมเยาวชน ร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ท่านพันเอกสุรวิชญ์ แดงจันทร์ รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดปราจีนบุรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒ ได้เป็นเกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการ “บวร” กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการฝึกอบรมเยาวชน ร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดประกอบด้วย นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ หัวหน้าส่วนราชการและคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ซึ่งโครงการและกิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่โรงเรียน

ข้ามไปยังทูลบาร์