กิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวพรทิวา โม้งปราณีต ผู้รับผิดชอบโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นผู้นำพาคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ดำเนินกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ณ วัดหนองจวง

ข้ามไปยังทูลบาร์