เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้เปิดทำการเรียนการสอน รูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันแรก ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครูและผู้ปกครอง โดยได้รับความร่วมมือจาก นางนฤมล บุญเล่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขี้เหล็กและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มาตรวจวัดไข้ คัดกรองนักเรียน ให้ความรู้ และข้อควรปฏิบัติ

ข้ามไปยังทูลบาร์