เปิดทำการเรียนการสอน รูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เปิดทำการเรียนการสอน รูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกรยน 2564 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้เปิดทำการเรียนการสอน รูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันแรก ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครูและผู้ปกครอง โดยทางโรงเรียนปฏิบัติตามมาตราการของกระทรวงสาธารณะสุข จังหวัดปราจีนบุรี อย่างเคร่งครัด

ข้ามไปยังทูลบาร์