เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดค่ายลูกเสือห้วยเกษียร

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดค่ายลูกเสือห้วยเกษียร

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวพรทิวา โม้งปราณีต ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง นำลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดค่ายลูกเสือ จังหวัดปราจีนบุรี (ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร)
ข้ามไปยังทูลบาร์