ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยนางสาวน้ำทิพย์ วชรภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นายสุรศักดิ์ แสงบุราณ ประธานเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ นายวีรวิทย์ สิทธิภานุพงศ์ และคณะครูจำนวน ๖๐ คน ร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ และศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง โดยมีนายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ และ ดร.สรายุทธ วรเวก ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
ข้ามไปยังทูลบาร์