กิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกลของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

กิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกลของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้ดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกลของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
ข้ามไปยังทูลบาร์