ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ยโสธร เขต 2

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ยโสธร เขต 2

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้แำนวยการ พร้อมทั้งคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง รับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นำโดย ท่านรองอาวุธ ทองบุ เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน”

ข้ามไปยังทูลบาร์