รับมอบเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบ โครงการพัฒนามาตรฐานและจัดการศึกษาปฐมวัย

รับมอบเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบ โครงการพัฒนามาตรฐานและจัดการศึกษาปฐมวัย

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565
นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง รับมอบเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบ โครงการพัฒนามาตรฐานและจัดการศึกษาปฐมวัย ตามนโยบายของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จาก นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
ข้ามไปยังทูลบาร์