คณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี

คณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ให้การต้อนรับ นางฐาปนีย์ จำปา ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
ข้ามไปยังทูลบาร์