ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน 3 โรงเรียน

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน 3 โรงเรียน

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565
นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนวัดแสงสว่าง โรงเรียนวัดคู้ลำพัน และโรงเรียนวัดสระข่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น Smart School ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพระราชทาน และกิจกรรมอื่นๆ
ข้ามไปยังทูลบาร์