รับรางวัลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบดิจิทัล ที่โรงแรมแคนทาร์เบย์ จังหวัดระยอง

รับรางวัลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบดิจิทัล ที่โรงแรมแคนทาร์เบย์ จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565
นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้ง ดร.สรายุทธ วรเวก ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้เข้ารับรางวัล การคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบดิจิทัล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 ซึ่งรวมถึงนายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบดิจิทัล และ ดร.สรายุทธ วรเวก ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบดิจิทัล ณ โรงแรมแคนทาร์เบย์ จังหวัดระยอง
ข้ามไปยังทูลบาร์