รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบปฐมวัยและสถานศึกษาปลอดภัย

รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบปฐมวัยและสถานศึกษาปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้ง นางนันท์กานต์ เสนสูงเนิน และนางมลฤดี สวัสดี ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบ โครงการพัฒนามาตรฐานแบะคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย และเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ปีที่ 3
ข้ามไปยังทูลบาร์