สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เตรียม KICK OFF โครงการสุขาดี มีความสุข

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เตรียม KICK OFF โครงการสุขาดี มีความสุข

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมเตรียมความพร้อม KICK OFF โครงการสุขาดี มีความสุข ตามที่ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการศึกษาและแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้นของ สพฐ. เรื่อง การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำนักเรียนในโรงเรียนที่สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงาม และเพียงพอต่อการใช้งาน โดยมีเป้าหมายให้สถานศึกษาดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมสุขภัณฑ์ โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ รวมถึงปรับปรุงซ่อมแซมประตู ช่องระบายอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย ระบบน้ำประปา จะต้องมีการเตรียมให้มีความเพียงพอ การดูแลเรื่องระบบไฟฟ้า ไฟแสงสว่างภายในให้เพียงพอและปลอดภัย รวมไปถึงการทาสีห้องน้ำ จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้เหมาะสมถูกสุขลักษณะด้วย เป็นการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ด้วยสร้างโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองมีสุข โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี: ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ – รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์ /ภาพ ข่าว

ข้ามไปยังทูลบาร์