วันพระราชทานธงชาติไทย

วันพระราชทานธงชาติไทย

นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครู บุคลากร โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เคารพธงชาติ เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็น ”วันพระราชทานธงชาติไทย” รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงร่วมกันจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ “ร้องเพลงชาติพร้อมกัน” ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08:00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง และได้ดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ข้ามไปยังทูลบาร์