งานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

งานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 นางสาวฤชากร อำไพศรี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ที่โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง อำเภอเมืองปราจีนบุรี โดยมีผู้เกษียณจำนวน 29 คน

ข้ามไปยังทูลบาร์