รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมเยี่ยมชมโรงเรียนและแปลงเกษตร โดยมี นายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี (อดีตศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ) นายสมคิด ศรีปราชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายวิสูตร เจริญวงศ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง นายศิวาพล ศรีกสิกิจ นายทิวา วรวิทย์วัฒนะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลดงขี้เหล็ก ส.อบต.วาสนา ปานทอง ตัวแทนผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ
ข้ามไปยังทูลบาร์