กิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง

กิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้ดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
ข้ามไปยังทูลบาร์