“เสมา1” สั่งเตรียมความพร้อมขึ้นเงินเดือนครู 1พ.ค.ส่วนกลุ่มผู้ได้ผลกระทบรอปรับใหม่

“เสมา1” สั่งเตรียมความพร้อมขึ้นเงินเดือนครู 1พ.ค.ส่วนกลุ่มผู้ได้ผลกระทบรอปรับใหม่

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 พล.ต.อ.เพิ่มพูน  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประสานภารกิจกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบาย Anywhere Anytime เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เทคนิคพิชิตข้อยากสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลาย เสริมความมั่นใจในการเลือกเป้าหมายในอนาคต ของนักเรียน พร้อมสำหรับการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ หรือ A-LEVEL ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)ระหว่างวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2567 ผ่าน OBEC Channel ทุกช่องทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย ทปอ.จะจัดสอบวันที่ 16-18 มีนาคมนี้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือการเตรียมความพร้อมการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายรัฐบาล โดยได้เน้นย้ำในเรื่องการดำเนินการให้สามารถปรับเงินเดือนให้ทันภายในวันที่ 1 พฤษภาคม โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานกับทางสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อให้ได้ข้อสรุปและขอให้แต่ละองค์กรหลัก ไปดูจำนวนคนและงบประมาณที่ต้องใช้ เพื่อแจ้งข้อมูลให้สำนักงบประมาณดำเนินการขับเคลื่อนให้ทันตามกรอบเวลา โดยผู้บรรจุใหม่จะได้รับเงินเดือนในอัตรา 16,500 บาท และจะต้องไปดูในส่วนผู้ได้รับผลกระทบ ก็จะต้องไปดูว่าจะปรับอย่างไร โดยต้องการให้ได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนพร้อมกันวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ เพราะตนไม่ต้องการให้มาจ่ายเงินย้อนหลัง

อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มเงินเดือนจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ โดยทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเพิ่มปีละ 10% ในปี 2567 และ 2568 โดยในปี 2568 ผู้ที่บรรจุวุฒิปริญญาตรี จะได้เงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และปรับวุฒิการศึกษาอื่นๆ ให้สอดคล้องกัน และกลุ่มที่ 2 การปรับเงินชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ พร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ประเด็นนี้จะไปดูก่อนว่าจะปรับขึ้นอย่างไร

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์