กองทัพเรือ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า เงินเดือน 10,430+ บาท

กองทัพเรือ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า เงินเดือน 10,430+ บาท

กองทัพเรือ
กรมกำลังพลทหารเรือ พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
รับสมัคร :    พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :    พนักงานบริการ พนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารเรือ
เงินเดือน :    10430 + บาท
ประเภท :    บริการ
จำนวน :    9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    พนักงานบริการ พนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารเรือ

เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567

 

ข้ามไปยังทูลบาร์